دعوت به همکاری

شرکت طراحان موتور آذر به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود به صورت قرار دادی از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

مهارت مورد نیاز مقطع رشته های مورد پذیرش ردیف
…,CNCآشنایی کامل به کار با ماشین آلات صنعتی از قبیل فرز کاری ،تراشکاری ،دستگاههای کاردانی /دیپلم فنی ماشین ابزار 1
آشنایی کامل به نرم افزارهای تخصصی رشته تخصصی کارشناسی /کارشناسی ارشد مکانیک گرایش ساخت و تولید 2
آشنایی کامل به نرم افزارهای تخصصی رشته تخصصی کارشناسی /کارشناسی ارشد/دکترا مکانیک گرایش تبدیل انرژی /قوای محرکه 3
آشنایی کامل به نرم افزارهای تخصصی رشته تخصصی کارشناسی /کارشناسی ارشد /دکترا الکترونیک 4

علاقه مندان میتوانند رزومه کاری ، نام و شماره تماس خود را به ایمیل شرکت ارسال کنند تا بعداز بررسی های لازم از آنها برای مصاحبه حضوری دعوت گردد.