محصولات

ECU از یک تا 8 سیلندر

پنل مانیتورینگ

کیت های تبدیل موتور کاربراتوری به انژکتوری

چهار سیلندر بنزینی ECU
دو سیلندر بنزینی ECU
تک سیلندر بنزینی ECU
هشت سیلندر بنزینی ECU
هشت سیلندر دیزلی ECU

تولید انبوه ECU

پنل مانیتورینگ موتور با قابلیت لاگ برداری

نرم افزارهای مانیتورینگ وتیون موتور